Stijgende huizenmarkt

De huizenmarkt zit weer in de lift. Ook in oktober is weer een stijging te zien in de belangstelling voor woningen. De NVM Open Huizen Dag was ditmaal weer een groot succes, mede hierdoor zijn er deze maand 177.000 woning bezichtigingen aangevraagd en zijn er ook 16.000 woning verkopen gerealiseerd. Uit de woningmarktindicator van Makelaarsland blijkt dat de totale belangstelling voor de woningmarkt in oktober uit komt op 327.000 bezoeken.

Jeroen Stoop van Makelaarsland voorspelt een verdere stijging voor de rest van het jaar: “De belangstelling voor woningen neemt steeds meer toe en beperkt zich niet alleen meer tot de grote steden maar verspreidt zich steeds meer over het land.  De laatste 2 maanden van dit jaar zullen zeker goede resultaten laten zien. Hiervoor zijn 3 belangrijke redenen. Het toenemende vertrouwen in de economie, de ultra lage rente en het feit dat potentiële kopers nog gebruik willen maken van de verhoogde schenkingsvrijstelling. Haast hiervoor is wel geboden aangezien de woning uiterlijk 31 december 2014 in eigendom moet zijn om gebruik te maken van deze tijdelijke verhoging”

Woningmarktindicator-112014-1024x595

Makelaarsland brengt maandelijks het aantal bezichtigingen en verkochte woningen, onder voorbehoud, in beeld. Makelaarsland is in Nederland de grootste landelijke makelaar en levert door de centrale registratie van bezichtigingen en verkochte woningen een actueel beeld over de Nederlandse woningmarkt. Deze gegevens zijn actueler dan de kadastergegevens, die zijn gebaseerd op een markt van circa 3 maanden geleden. Voor definitief verkochte woningen geldt hetzelfde, vanwege het financieringstraject zijn deze al snel 2,5 maand oud.