Groen bouwen met houtskelet

Ecologie speelt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Fabrieken proberen hun uitstoot te verminderen, verpakkingen worden aangepast om de afvalberg te verkleinen en ook het transport gebeurt milieuvriendelijker. Zelfs in de bouwsector kiest men steeds meer voor groene oplossingen. Denk maar aan strengere isolatienormen en de stimulans van groene energie. Voor wie ecologisch wil bouwen is houtskelet een uitstekende keuze. Houtskeletbouw biedt namelijk allerlei groene voordelen. Een overzichtje:

Hout is een duurzaam bouwmateriaal

Duurzame bouwmaterialen zijn materialen met een lage impact op het milieu. Hierbij wordt gekeken naar de impact tijdens de hele levenscyclus van het product, gaande van de ontginning van de grondstoffen tot de afvalfase. Op dat vlak scoort hout erg goed. De ontginning en verwerking vragen weinig of geen energie.

Heel wat houtskeletbouw bedrijven kiezen voor hout met een FSC-label (Forest Stewardship Council). Dit label toont aan dat de bossen op een verantwoorde manier beheerd worden, en dit op ecologisch, sociaal en economisch vlak. Deze keuze geeft elke houtskeletwoning een extra groen kantje.

Verder is hout een hernieuwbaar product. De voorraad is onuitputtelijk, mits er een goed bosbeheer is natuurlijk. Dit zorgt ervoor dat ook toekomstige generaties voldoende bouwmateriaal hebben voor een houtskelet woning.

Ideaal voor laag energieverbruik

Houtskeletbouw is uitermate geschikt voor woningen met een laag energieverbruik (de zogenaamde BEN of passiewoningen), wat de CO2-uitstoot beperkt. De open structuur maakt het namelijk makkelijk om isolatie aan te brengen. Ecologische bouwers kiezen best voor rotswolisolatie, een afgeleid natuurproduct dat volledig recycleerbaar is. Denk ook aan de luchtdichtheid van de woning. Koudebruggen kunnen namelijk voor extra verwarmingskosten zorgen.

Recycleerbare woning

Bij de bouw van een woning denk je er niet aan, maar ook de recycleerbaarheid is belangrijk. Vroeg of laat wordt elke woning immers grondig gerenoveerd of afgebroken. Hier heeft houtskeletbouw een streepje voor. De houtstructuur, isolatie, gisplaten … van een houtskelet woning zijn allemaal recycleerbaar. Dat verkleint de impact op het milieu.