Dubbel glas kosten

Dubbel glas kosten hangen voornamelijk af van de glassoort. De keuze voor een glassoort hangt weer af van de wensen en eisen. Om een indicatie te geven van de kosten per glassoort:

  • standaard dubbel glas: € 65 m2
  • HR glas: € 70 m2
  • HR+ glas: € 75 m2
  • HR++ glas: € 80 m2
  • HR+++ glas: 120 m2

De verschillen zitten in de mate van isolatie. Dankzij de betere isolatie zullen de stookkosten lager zijn en wordt de investering dus op termijn terugverdiend. De energiebesparing van HR++ glas bedraagt zo’n € 260 per jaar. Ter vergelijking levert standaard dubbel glas een besparing op van ongeveer € 140 per jaar. De HR++ glas prijzen zijn de laatste jaren echter wel gedaald dankzij de komst van nog beter materiaal. HR+++ glas is in feite geen dubbel glas, maar driedubbel. In de praktijk wordt HR+++ glas nog maar weinig gebruikt (dit heeft voornamelijk te maken met de hoge aanschafprijzen).

Naast de materiaalkosten moeten ook de plaatsingskosten worden meegerekend. De glassoort maakt overigens niet echt uit voor de hoogte van de plaatsingskosten. Gemiddeld bedragen de kosten voor plaatsen rond de € 40 en € 70 per m2. Naar mate de bestelling groter is zullen de plaatsingskosten lager uitvallen. Dit in verband met kortingen die dan kunnen worden afgedongen.

Als u geld wilt besparen kunt u er ook voor kiezen het glas zelf te plaatsen. HR++ glas prijzen zullen lager zijn omdat er geen plaatsingskosten aan verbonden zijn. Het HR++ glas moet echter wel goed geplaatst zijn om optimaal te profiteren van de isolatiewaarden. Indien u geen ervaring heeft met het zetten wordt toch geadviseerd hier een vakman voor in de arm te nemen.